Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България произтичат от промените на Закона за чужденците в Република България, обнародвани в ДВ, бр. 34 от 2019 г., от промените в Закона за закрила на детето, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 2019 г., прието Решение № 704/03.10.2018 г. на Министерския съвет, както и от установена необходимост да бъдат облекчени процедурите при кандидатстване за получаване право на пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни, което от своя страна да доведе до повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила на българския пазар на труда. Необходимо е да бъдат прецизирани и отделни разпоредби, свързани с тяхното практическо прилагане.


Дата на откриване: 27.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари