Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна. Изискват се са компетенции в областта на диагностика, профилактиката и рехабилитацията, назначаване на необходимите изследвания и консултации и тяхната интерпретация и умение да се провежда съвременно лечение.

С проекта наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната се цели да се създаде правна регламентация  на терапевтичния подход, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганите задължителни етапи  при лечение на ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Ендокринология и болести на обмяната“.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

 


Дата на откриване: 29.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари