Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на икономиката за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжен

Проектът на Наредба за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия е изготвен в изпълнение на чл. 25, ал.3 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Наредбата урежда реда за създаване и водене на регистъра. В съответствие с изискванията на Закона, проектът на Наредба предвижда в регистъра да се вписват лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия. В регистъра следва да се вписват и лицата, придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия след проведена публична продан или от лице, което е извършвало дейност с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия като лицензиран складодържател. Определя се също така и образец на уведомление до министъра на икономиката за вписване в регистъра.


Дата на откриване: 29.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 30.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари