Обществени консултации

Наредба № ………… от ………...2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

 

      Причините, които налагат приемането: Съгласно чл. 92 от ЗФВС лицата, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб - член на лицензирана спортна федерация, подлежат на медицински контрол, включващ извършване на задължителни начални и периодични медицински прегледи и предсъстезателни медицински прегледи при условия и ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта.

      Причините, наложили изготвянето на проект на нова Наредба за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност са свързани с необходимостта от постигaне на съответствие на нормативния акт, регламентиращ тези обществени отношения с приетия ЗФВС, в сила от 19.01.2019 г. (обн. ДВ. бр. 86 от 2018 г.), както и необходимост от прецизиране на обема на медицинските дейности и изследвания в зависимост от вида на медицинските прегледи, оптимизиране на цялостната организация и конкретизиране на изискванията към документацията и отчетността, която се води във връзка с медицинските прегледи.


Дата на откриване: 2.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 2.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари