Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Причините, наложили изготвянето на проект на нова Наредба за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност са свързани с необходимостта от постигaне на съответствие на нормативния акт, регламентиращ тези обществени отношения с приетия ЗФВС, в сила от 19.01.2019 г. (обн. ДВ. бр. 86 от 2018 г.), както и необходимост от прецизиране на обема на медицинските дейности и изследвания в зависимост от вида на медицинските прегледи, оптимизиране на цялостната организация и конкретизиране на изискванията към документацията и отчетността, която се води във връзка с медицинските прегледи.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 3.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 септември 2019 г. 19:15:17 ч.
Aziti

Тренировъчна и състезателна дейност на изкуствена светлина и пред компютър

Отнася ли се тази наредба за служителите, които упражняват на работното си място тренировъчна и състезателна дейност например пред компютър и как се отразява работната среда на здравето им и най-вече на зрението им?