Обществени консултации

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

Предложеният проект на наредба е изготвен във връзка с необходимостта от отмяна на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.), тъй като е издадена на отпаднало правно основание, а именно Закона за физическото възпитание и спорт (съгласно § 2, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорт, ДВ, бр. 86 от 2018 г.).

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 3.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари