Обществени консултации

Правилник за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"

В изпълнение на провежданата политика за оптимизация на структурите в системата на Министерството на образованието, младежта и науката, Главна редакция на педагогическите издания и Националния седмичник за образование и наука "Аз Буки" бяха преобразувани в Национално издателство за образование и наука "Аз Буки".

Проектът на устройствен правилник определя организацията, дейността, функциите и структурата на Национално издателство за образование и наука "Аз Буки".


Дата на откриване: 23.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари