Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави.

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за счетоводството.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 2.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 септември 2019 г. 16:48:36 ч.
asene

Облекчаване на административната тежест за граждани

Уважаеми Дами и Господа,

Похвално е, че в предложения Законопроект по ЗКПО се обръща внимание и за намаляване на административната тежест за граждани, но бих предложил да обмислите една по-сериозна промяна в частта по ЗМДТ.

След приемане на значителни облекчения в сила от 01.01.2019г. относно отпадане на част от Декларациите по ЗМДТ остава необходимостта при ползване на данъчни облекчения да се подава отново цялата данъчна декларация, за да се "маркира само едно квадратче".

Предлагам при представените промени за обществено обсъждане да се добавят и промени в чл. 3  ал.1 и 2 и чл.54 ал.6 от ЗМДТ, където да е записано, че лицата имащи право на освобождаване от данък или ползване на данъчни облекчения подават декларации, утвърдени от Министъра на финансите, за удостоверяване на правото си. То се ползва от първо число на месеца, в който е подадена декларацията, като подаването им не е обвързано с другите срокове в Закона. При подаването на въпросната декларация необходимата информация за правото на ползване на облекчение се установява служебно от упълномощения служител на общинската администрация от наличните данни в системата за междурегистров обмен.

Считам, че с направеното предложение ще бъде направена още една стъпка в облекчаване на административната тежест за граждани и се надявам да го разгледате и приемете.

С уважение: Асен Михалков

04 септември 2019 г. 08:04:08 ч.
Tomov72

Поредното действие, УБИВАЩО бизнеса.

НЕуважаеми Законотворци,

с предложените от вас изменения, изобщо съзнавате ли колко хора ще загубят бизнеса си и още колко ще загубят работата си? Съзнавате ли, че приравнявате всеки бизнес като еднакъв? От продаването на семки, до продажбата дрехи, че и до продажбата на златнк бижута. Съзнавате ли, че почти цялата държава се изхранва с внос на стоки от Турция и Китай, което формира целия малък и огромна част от средния бизнес в България? За тези стоки, никой не получава ДДС фактури, което принуждава хората да създават по няколко фирми, за да оцелеят. Преди да предложите поредните глупави промени, замислихте ли се, същите вие, колко труден сте направили бизнеса в България със златни и сребърни бижута и колко малоумно е прага за ДДС на такъв бизнес да е 50 000лв, като той може да бъде достигнат с продажбата само на едно изделие? Там той трябвя да е 1 милион, а не 50 000лв. Защото благодарение на вас, хората занимаващи се с такъв бизнес, трябва да правят 300 котешки кавака, за да имат стока в магазините си. Разходете се из София, колко бижутерий са по ДДС, колко заложни къщи са по ДДС? Създайте условия, опростете вноса, премахнете малоумното изискване за издаване на удостоверение от министерство на финансите за работа с благородни метали, което е направо с цел само да събира по 200лв от фирма. Не може бизнес, в който човек инвестира милиони, да е приравнен с бизнеса за 5000лв. Не може този, който продава семки и има стока за 10 минимални заплати и този, който държи и съхранява стока за 500 000 - 1 000 000лв да бъдат поставяни на едно ниво. 20 години промяна няма и само тласкате бизнеса към сивата икономика. Първо създайте условия фирмите да могат да работят и по ДДС, а след това правете промени в тази насока. С новите ви предложения вече няма да има ЮЛ, няма да има нужда и от ЕООД или ООД, вие приравнявате всички като ЕТ и ФЛ. 

04 септември 2019 г. 18:46:39 ч.
dimitarangelov

Регистрация по ДДС при рестораньорския бизнес

Здравейте!

 

Нуждата от промени в ЗДДС е ясна и необходима. Но промените трябва да са към въвеждане на еднакви, ясни и търпими правила за всички. Промените какво са в момента няма да доведат до този резултат, а само ще усложнят работата на много бизнеси в България!

С вашето предложение вие ще убиете бизнеса на много хора. 

Първо ще си отидат ресторантите и заведенията за бързо хранене. Това ще стане, заради високата ставка от 20%, която при надценки от 60-300% и малки обороти ( при малките заведения) води до следния резултат - собственика ще трябва да плаща половината си печалба като ДДС, което едва ли някой би искал да направи. 

Освен това тези промени не гарантират по никакъв начин, че всички ресторанти и заведения ще са по ДДС. Какво ще направите с обектите, които нямат компютри и издаването на касов бон е абсолютно произволно? Не, проверките няма да помогнат, защото и до сега не са помогнали. Ще стигнем до момент в който хубавите заведения ще са по-скъпи, само защото трябва да плащат ДДС, докато техните конкуренти с малки будки, в които работят собствениците ще подбиват цените заради липсата на ДДС. Кое му е конкурентното на това?

Да не говорим, че абсурдната наредба Н-18 точно до това ще доведе - тези без компютри ще продължат да си играят през просото.

Искате всички да са по ДДС? Направете ставките релевантни на бранша за който се отнасят! Навсякъде в ЕС е така, само тук не. Аз съм "за" предложение за различни ставки за храна и някой видове услуги. Такова предложение трябва да видим, а не предложение, което ще лиши много малки бизнеси от препитания и няма да ги направи конкурентни на пазара. Разграничете хора с по 50 фирми от малки семеен бизнес и гонете тях. Подбудите, които ги карат да не се регистрират по ДДС са различни!

 

07 септември 2019 г. 12:27:53 ч.
valentin.2017

предлагам да отпадне ДДС регистрацията по чл. 97а в повечето случаи (част 1)

„Предлага се физически лица, включително еднолични търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), да могат да осъществяват дейности, посочени в приложение No 4 (патентни дейности) към ЗМДТ, съответно да се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. Задължението за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя по реда на ЗДДС, не е обвързано с наличие на облагаем оборот и при осъществяване на патентна дейност тези лица ще са задължени да подават данъчна декларация за облагане с патентен данък и приходите от данъка ще постъпват в местния бюджет. С оглед естеството и обема на дейността на тези лица, облагането по реда на ЗМДТ с патентен данък би представлявало намаляване на административната тежест за тях.“Доколкото разбрах не се предвижда да отпадне ДДС регистрацията. А само ще се даде възможност физическите лица (включително еднолични търговци), които са регистрирани на основание чл. 97а, да се облагат по реда на ЗМДТ с патентен данък.Тази възможност е стъпка в правилната посока (нека всеки избира кой метод е по-удобен за него).Но смятам, че трябва да отпадне изискването за ДДС регистрация в редица случаи когато това представлява необосновано голяма административна тежест.Например когато фрийлансер (физическо лице, което е самоосигуряващо се) извършва услуги от разстояние за компания в чужбина се налага да се регистрира по ЗДДС по чл. 97а. В този случай ДДС-то го плаща получателят на услугата (фирмата в чужбина, която го удържа и внася).Тоест извършителят на услугата (физическото лице) получава сумата без ДДС.Проблемът не е в това, че се плаща ДДС, а в административната тежест във връзка с това (ДДС регистрацията).Би било чудесно ако ДДС регистрацията отпадне (с което отпадат и по-високите разходи за счетоводител).Бях предложил на дирекция Данъчна политика да помислят как да махнат задължението за ДДС регистрация по чл. 97а в случаите когато става въпрос за малък размер на дължимите данъци (например когато физическо лице (фрийлансер) продава услуги от разстояние, физическо лице ползва услугите на платформа за "P2P инвестиране", физическо лице ползва услугите на инвестиционен посредник.Тук може да се запознаете какво точно им писах: https://redtapepayments.blogspot.com/2019/08/blog-post.html

 

07 септември 2019 г. 12:28:34 ч.
valentin.2017

предлагам да отпадне ДДС регистрацията по чл. 97а в повечето случаи (част 2)

(Наложи се да разделя коментара си на части, защото системата не ми го приема.)

Прилагам извадка от по-интересната част:---

В резултат на навлизането на новите технологии, забогатяването на хората и  подобряването на финансовата им култура става все по-привлекателно ползването на инвестиционни посредници и други финтех компании в чужбина (например платформи за P2P кредитиране, покупка и съхранение на ценни метали). Обаче административната тежест във връзка с неясното законодателство и ЗДДС, който предвижда регистрация при плащане на услуги от разстояние, се явяват изкуствена (създадена от държавата) пречка пред свободния пазар.Не е правилно да се ограничава по този начин конкуренцията между български и чуждестранни инвестиционни посредници. Не само по отношение на ИП в държавите членки на ЕС, но и на всички останали.

От административната тежест, свързана с ДДС регистрацията, страдат и потребителите на сайтове за фрийлансъри (напр. Upwork, Freelancer, Guru), които са длъжни да се регистрират по ДДС и абонират за счетоводител още преди първото данъчно събитие.

---

Много добре ми е ясно, че мерките срещу данъчното планиране и укриването на данъци си имат цена. И че според законодателите тази цена си струва да се плати.Само че аз имам друго *мнение*. Според мен е по-добре да се намали административната тежест. И даже да се премахне данъкът върху печалбата на юридическите лица. Това ще обезсмисли всички мерки срещу прехвърлянето на печалби в юрисдикции с преференциален данъчен режим.Моето мнение е, че държавата може да се издържа и без агресивно данъчно облагане с висока административна тежест. Понижената административна тежест ще доведе до повишена производителност, което ще компенсира "загубата" от данъци.Държавата може да се издържа от облагане на труда и от облагане на физическите стоки (продавани във физическите магазини). ДДС-то може да се замени с данък върху продажбите, което ще опрости законодателството. Нека държавата се фокусира върху тези данъци, които се събират лесно (с контролни покупки винаги може да се провери дали даден търговец укрива продажби, облагаеми с данък върху продажбите!) и не е необходимо да създава повишена административна тежест за търговците, които продават услуги от разстояние. Дори и да успеят да укрият някакви данъци това няма да е голям проблем, по-гоялм проблем са мерките срещу укриването на данъци, които водят до понижена конкурентноспособност на европейската икономика и водят до това, че много хора се занимават с глупости (данъчно законодателство) вместо да произвеждат реални стоки и услуги.Моето мнение е, че количеството на новото законодателство е по-голямо от количеството на старото, което се отменя - тоест размерът на законодателството нараства и това е заплаха за държавата и нейните граждани.За да се реши този проблем трябва при въвеждане на нова регулация да се отменят 10 стари регулации. И когато се пишат 100 страници нови закони - да се отменят 1000 страници стари.Обръщам се към законодателите: напомням ви, че вие и/или важите деца и близки ще живеят в България след като напуснете Парламента. И вие ще попадате под ударите на същите закони, които сте написали. Ако всеки разсъждава „аз ще напусна държавата и така няма да пострадам от законите, които съм написал“ - какво ще стане според вас? Според мен няма да останат държави, където да се избяга, ето това ще стане. Поради тази причина не считам за валидно оправданието „ама аз ще избягам в друга държава“.Когато купувате стоки и услуги в цената им са калкулирани разходите във връзка с червената лента и законодателния спам.Искам да обърна внимание на факта, че пак изменяте няколко закона с един проектозакон. По този начин заглавието на проектозакона не отразява променяните закони. Това не е праивлно, защото е подвеждащо. 

 

08 септември 2019 г. 21:41:20 ч.
vasil_iliev

Не е добро решение и ще засегне много хора, които съвестно си плащат данъците

Здравейте, 

според мен това изменение на закона не е добре измислено и няма да се получи търсения резултат. Мога да дам пример с моето семейство. Аз съм програмист на свободна практика. Работя по по-големи проекти и съм регистриран по ДДС. Моята съпруга се занимава със СЕО оптимизация и не е регистрирана по ДДС. И двамата работим от вкъщи. Внасяме си осигуровки, всичките ни приходи са по банков път и за тях подаваме ГДД и си ги декларираме. С тези изменения ще трябва и съпругата ми да се регистрира по ДДС, а това ще натовари нейните клиенти, които в по-голямата си част са стартиращи фирми и физически лица, които нямат регистрация по ДДС.  Т.е. ще се оскъпи нейната работа с 20 % само и единствено защото ми е съпруга и двамата работим от вкъщи. И най-вероятно ще й намалее работата защото за една стартираща фирма 20 % отгоре са си доста. Трябва да се мисли в насока тези които приемат плащания на ръка и не издават документи тях да се натискат, а не тези които имат оборот и си внасят данъците за него. Добре е да се помисли и за повишаване на прага за регистрация по ДДС.

 

09 септември 2019 г. 10:01:21 ч.
tonny_90

Пример за неприложимост на промяната!

Уважаеми госпожи и господа, които сте работили, по промяната в чл.96 от ЗДДС, ал.10! Тази поправка в закона не може да се приложи в определени случаи. Пример: Собственик на едно дружество (ЕООД), опериращо на даден нает обект, се отказва да работи обекта. След това брат му наема и продължава да работи обекта, чрез ново създадено ЕООД, като обекта работи под същата марка, със същия персонал, продава същите стоки, закупени от старите доставчици (еднородна дейност). Също така обаче, независимо от отношенията на двамата братя и това, че живеят в отделни домакинства ,  те са свързани лица според законодателство. Според мен не е справедливо и лишено от всякаква логика, второто  ЕООД да включи приходите на първото ЕООД в заявлението за регистрация по ЗДДС. При положение, че не са в добри отношения, откъде да вземе втория информация за оборота на първия?

09 септември 2019 г. 11:53:27 ч.
valentin.2017

А какво става с офисите в жилищни сгради и не се ли получава двойно облагане с ДДС?

«... се предлага да се дефинира като доставка на стока „прехвърлянето на акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху недвижим имот или част от него“.»А какво става ако се продава фирма, която притежава офис, който може да се ползва и за жилищни цели?Масово фирмите имат офис в жилищни сгради.Ще се обложи с ДДС цялата сделка или само тази част от сделката, колкото е цената на жилищния офис?Ами ако някой продава строителната си фирма, която е построила жилища и все още не ги е продала?Защо да се натоварва тази сделка допълнително с ДДС? После като продаде апартаментите и крайните клиенти платят ДДС-то нали ще се получи двойно облагане с ДДС?

Заглавието на проектозакона е „Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане“. А с него се променя и ЗДДС. Това не е правилно.

 

09 септември 2019 г. 12:00:22 ч.
valentin.2017

АДСИЦ инвестиращи в жилищни имоти - ще се облагат ли акциите им с ДДС?

«... се предлага да се дефинира като доставка на стока „прехвърлянето на акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху недвижим имот или част от него“.»
 
А фирмите, които се занимават с отдаване на жилищни имоти по занятие? Те ще бъдат ли засегнати? Например има АДСИЦ, които купуват жилищни имоти за да ги отдават под наем. Продажбата на акции в този случай ще се облага ли с ДДС?

А акциите и дяловете на фирми, които притежават нежилищни имоти ще се облагат ли с ДДС? Няма ли да се получи двойно данъчно облагане когато тези фирми продадат имотите, които притежават?

09 септември 2019 г. 12:16:09 ч.
valentin.2017

относно събирането на лични данни от хотелите

А хотелите и мотелите ще събират ли данни за лични карти и ЕГН-та? А тази система ще бъде ли хакната?А жената ще научи ли след този хак как съпругът ѝ е ходил в хотел с любовницата (заедно с трите имена, ЕГН-то и номера на личната карта на любовницата)?Или се стимулира сивия сектор - хотели, които не събират лични данни, защото не плащат данъци (хотелите, които не искат да записват личните данни на клиентите си ще се налага да не плащат и данъци, защото иначе ще ги хванат в нарушение)?

09 септември 2019 г. 18:23:10 ч.
lili_ilieva

Увеличение на облагаемият оборот

Уважаеми дами/господа,

Чрез Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се предвижда промяна и на други Нормативни актове, без това да става ясно от наименованието на самия проект.

Създаването на ал. 10 към чл. 96 от ЗДДС - „При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца включително текущия месец и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта/тите от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.“

Действително тази промяна ни води до въпроса необходимо ли е да бъде увеличен облагаемия оборот от 50 000лв. за  задължително подаване на Заявление за регистрация по чл. 96.  Малките предприятия (семейни бизнеси с изключително малки обороти) биха понесли значителни загуби при регистрация по ЗДДС, тъй като това е свързано с високи изисквания към счетоводните отчети, подаване на справки-декларации всеки месец, както и воденето на дневници за покупки и продажби по ДДС, което бе довело и до калкулиране на разликата от увеличението на разходите в продукта/услугата. Много търговци предпочитат да се "задържат" под установения праг от 50 хил. лв. оборот, за да не се регистрират по ДДС и не отчитат част от приходите си. Промяната на прага би довела до намаляване на част от сивата икономика.

Същевременно, ако задължителният праг се увеличи, това няма да се отрази на фирмите с по-нисък оборот, които все пак искат да се регистрират по ДДС, защото имат възможност да го направят при желание.

10 септември 2019 г. 13:16:12 ч.
spmsp

Пропусната промяна в ЗДДС- ПЛАЩАНИЯТА С БАНКОВИ КАРТИ да не се считат за плащания в брой

При обсъждане на промените в Наредба Н-18, чрез медиите НАП съобщи, че ПЛАЩАНИЯТА С БАНКОВИ ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ ще бъдат извадени от дефиницията на чл.118, ал.3 на ЗДДС.

С тук предложените промени, това не е направено.

Ако е пропуск, се надявам при обсъждането в НС, това да бъде направено.

 

12 септември 2019 г. 10:40:58 ч.
stani

Поредната тъпа промяна по ДДС

Уважаеми законотворци,

да попитам аз, не е ли малко нахално и доста противоправно и противозаконно някой да отговаря за действията на друго лице и как на практика аз да взема оборотите на предходния собственик в случай, че съм придобил обекта от съпругата си, с която сме в отвратителни отношения , но по лични причини не се развеждаме. По кой закон и по коя ваша промяна да я принудя да ми даде оборота на обекта в периода, в който тя го е стопанисвала. Уважаемите данъчни ще приемат ли за достатъчно лично написана от мен декларация, че е невъзможно да декларирам предходен оборот по лични причини. Малко започвам да се чувствам като по време на диктаторски режим. Може би ще се образува комисия в състав, която ще разсекрети досието ми и на база доносничество от съседи и ДРУГИ( любимото ми във вашите промени по законите, ама за него по-късно) ще вземе решение дали да ме регистрира или не. Не излизате ли малко извън всякаква рамка и не навлизате ли твърде много в личното пространство на хората? А как да преборя бай Петко от съседния магазин, чиято жена работи в НАП и него не го засяга никоя промяна. Продава си, като нищо и никъде не декларира, кара си луксозната кола, живее си в голямата вила до града. Всички го знаят, ама в малкия град всички се знаем. Псуваме  го по кафенетата, завиждаме му, „ама кво да праиш”. Как да идеш да се оплачеш в НАП или някъде другаде, като Мимето беше подала сигнал преди две години срещу него и жена му прати проверка на фирмата, в която работи. Скъсаха ги. Горките хорица сумай  ти пари изръсиха на тая нахалница, докато се отърват от проблемите, уволниха Мимето, ама сега никой в града не смее да я наеме на работа, та  тя ще не ще Терминал 2 и хайде, сбогом Отечество любимо.  

Та законотворци любими, какво правим в малкия град с монопола и със стотиците като бай Петко. Или само пишем, страдаме и се възмущаваме, ама защо бягат хората, как така вече в България има само два три града, другото всичко е пустиня. Ами заради това, заради вашите глупости, които смачкват малкия човек и го принуждават да бяга, ама далече, че като го налегне носталгията да не се обърка, че да се върне. Направихте ли си труда да изчислите колко ще спечелите от тази промяна и колко губите от шуробаджанащината в нашата мила Родина. Или иде някой от вас по Европата, онези далеч от всичко българско и родно хайде хоп промяна, ама приложима ли е, какъв ще е ефекта, колко ще спечели или загуби държавата, кой го е....... грижа. Промени да има, да отчетем дейност, че да вземем следващия транш, да има отново какво да крадем.

Ай вземете малко и се позамислете, излезте, поразходете се из родната провинция, пък тогава променяйте каквото ще променяте. А, кво ще кажете?

12 септември 2019 г. 11:59:21 ч.
vasil_fx

Няма да се постигне търсения ефект и ще натовари малкия бизнес

Здравейте, 

Не съм сигурен дали някой въобще чете написаното тук или ако го чете има ли въобще смисъл или всичко е предрешено, но все пак ще напиша и моето мнение. Според мен няма никаква правна логика едно юридическо лице да отговаря за действията на друго юридическо лице. Ще ви дам и пресен пример. Има сайт за покупко-продажба на цели бизнеси. Наскоро излезе обява за продажба на малка пекарна в моя град. Вуйчо ми има фурна и от него поназнайвам нещо за този занаят, а и винаги мога да взема съвет от него и затова се замислих да закупя дейността. В обявата пише, че се продава разработен бизнес включващ оборудване, персонал, редовни клиенти и договор за наем за помещението. Четейки тези промени си задавам следните въпроси. Ако по някакъв начин накарам сегашния собственик да ми покаже неговите отчети, първо те колко са реални, второ как да съм сигурен дали преди това не е извършвал същата дейност от друга фирма, за да търся и нейните отчети. Следващото което ми изникна в главата е свързаността ми с вуйчо ми и реално ние ще извършваме една и съща дейност и реално аз ще трябва да се регистрирам по ДДС още преди да съм започнал да изкарвам нещо. Счетоводството ми ще бъде по-скъпо, а най-важното клиентите на пекарната са физически лица и ще трябва още със стартиране на моя бизнес да ги натоваря с 20 % ДДС. Според мен това не е доизмислено и едвали ще има търсения ефект. Най-много ще засегне съвестните данъкоплатци, а тези които крият оборот ще продължат да го правят. Трябва да се вдигне оборота за регистрация по ДДС на 100 000 лв. и тогава голяма част от хората които сега правят по 2 фирми няма да го правят и тези които не си декларират всички приходи за да не минат 50 000 ще си декларират реалните обороти, така в бюджета ще влезе по-голям данък печалба.

 

 

13 септември 2019 г. 10:11:53 ч.
Pepi M

Промяна, която няма да доведе до никакви постъпления в държавната хазна

Добър да ви е деня, уважаеми народни представители, че моите дни след 01.01.2020 г. въобще няма да са добри. Да се повтарям с хората, които са писали пред мен няма смисъл. Искам да задам  само следния въпрос: До кога в нашето законодателство в текстовете на такива сериозни промени ще съществува текста „ други” или той винаги се оставя умишлено? Така всеки от НАП ще си тълкува нещата както иска и който може и както може с някой лев под масата ще се оправя, а останалите „ Да духат супата” и да плащат данъци.  Предполагам за всяка промяна се уповавате на съдебна практика на ЕС и като толкова много четете там някъде из техните закони виждате ли тази тенденция, която е залегнала в нашите закони, след всеки текст „ и други”. Кои са тези други, кой ги определя? А някъде да сте видели толкова много промени всяка година и то едната година едно, другата година точно обратното, на третата се връща постановката от първата. Проба-грешка , докато издържи народа. Разбира се и любимото ви деяние. Всичко се променя в последния момент и то със задна дата. Така както я мислите промяната ще ми намерите ли счетоводител, който в началото на годината да ми помогне и съдейства, за да реализирам поредната ви глупост. Моята счетоводителка по това време на годината приключва и ме е предупредила да я търся само, ако някой умре. Предполагам с всички колеги е така. Е, при вас, в Народното събрание ли да дойда, че да станат работите по тази регистрация. В Лом знаете ли колко счетоводни кантори има?  А кои от тях въобще ще се заемат с реализирането на някаква такава сериозна промяна, без да са се запознали с някакви указания или нещо подобно? Ще ви отговоря, николко. Хората в малкия град са страхливи, смазани и не искат да си имат главоболия с каквото и да е било, а за счетоводителите да не говорим. Ние сме тези, които си внасяме редовно всички други данъци. Защо не ни оставите малко въздух? Или ще ни принудите да напуснем страната или да не отразяваме всичко по касовия апарат.

13 септември 2019 г. 11:19:36 ч.
Mimi111

Частен случай

Искам да изкажа възмущението си по отношение на поредната промяна, която според мен ще смачка дребния бизнес в малкия град. Аз и сестра ми живеем в град Кубрат и имаме отделни фирми, като работим в един офис. Тя е фризьорка, а аз се занимавам с маникюр. Дейностите са ни сходни и имаме роднинска връзка. Как така и защо ще се регистрираме и двете по ДДС? Знаете ли колко много хора в моя град са в нашето положение? Защо ни вземате и малкото, което ни остава, за да съществуваме в тази държава? В малките населени места повечето бизнеси са семейни, но хората за съжаление не са достатъчно компетентни и нямат смелостта, за да пишат коментари срещу тази промяна. Защо поне веднъж не се замислите за малкия човек и защо системно и целенасочено смачквате дребните бизнеси, а с големите въобще не се занимавате? Помислихте ли с тази промяна още колко фирми по малките градчета и села ще затворите, това до каква безработица ще доведе и колко ще загубите от фалиралите фирми под формата на другите данъци-печалба и осигуровки.

13 септември 2019 г. 15:30:17 ч.
Kaloyan

Вдигнете прага!

Ще фалирате и най-малките търговци..... По-горе прочетох, пример за не приложимост на промяната в ЗДДС, но аз ще ви докажа със моя пример, че освен , че не е приложима промяната, то бихте накарали и най-дребните да ви теглят една майна и да си бият шута в чужбина..Така, УВАЖАЕМИ ЗАКОНОТВОРЦИ.. аз имам магазин в едно село, което средно работи с марж 30 % и за 12 месеца имам оборот около 120 хил.лв.. Преди 50 хил. откривам нова фирма, защото: 

1. Нямам излишни 200-300 лева, всеки месец,да плащам на счетоводител;
2. Ако се регистрирам по зддс, то на 120 хил продажби и при положение, че работя на марж 30 %, за да съм конкурентен, бих внесъл 20 хил. - 14 хил , т.е около 6 хил. ддс., Така ако се регистрирам тия 6 хил. ги губя...., и излизам на печалба на около 23 хил. И хоп още 10 % от тях... Т.е. 23 -2.3- предните 6 останаха 14.7 хил. Чисто на година ... А забравих че съм самоосигуряващо се лице и даааа ....2 хил осигуровки. И хоп останаха 12.7 хил. Та трябва да платя на счетоводителя, по -солено, защото съм готин, регистриран по зддс и хоп още 2-3 хил. годишно. Ами те останаха 10 хил. лв от които трябва да платя наема на магазинчето - 12×200 лв. Охо на година печеля цели 8600 лв. ÷ 12 месеца. = 715 лева. И 5 % данък дивидент забравих, ама ..... с тия доходи я ги внеса я не! Е КАК ДА НЕ ТЪРСЯ ОНИЯ 6 ХИЛЯДИ, КОИТО ЩЕ МИ ВЗЕМЕТЕ ОТ 1.1.2020???? Искате на босия цървулите, ама не се сещате да вдигнете прага за регистрация, както е в белите държави.

16 септември 2019 г. 09:45:18 ч.
spmsp

От къде да знам оборота на този преди мен?

Извинете, но тъй като в дефиницията Ви, влизат и много случаи, в които хората само формално, но не и реално ще бъдат свързани, помислихте ли новият собственик на бизнеса от къде ще разбере какъв е бил оборота на предишния, предвид това, че информацията за целите на определяне на прага за регистрация по ДДС се определя текущо на база оборота от предходния месец, а не на база годишен оборот, за което е налична публичната информация от отчета?

Ако бизнесът е такъв, че оборотите се отчитат чрез касов апарат, да речем, че НАП би могъл, след съответна законова регламентация, да уведоми новият собственик на бизнеса. А ако част или всички постапълния идват по банков път?

Време е, преди да пишете закони, първо да помисляте, а не след това да се чудите какво значи това, което сте написали!

 

17 септември 2019 г. 22:35:35 ч.
Rucanor

Вдигнете прага за задължителна ДДС регистрация + Различни ставки за типа дейност

Идеята да се събира  ДДС по-ефективно не е лоша, но не убивайте малкия бизнес. Измененията в ЗДДС ще имат пагубно влияние върху много малки бизнеси, което по-скоро ще навреди на икономиката и хората.

Защо ли? Защото при чиста печалба 20% от 50 000 лв годишен оборот за собственика остават около 800 лв на месец. Наред с тези промени вдигнете и прага за задължителна ДДС регистрация. Този праг трябва да е поне 100 000 -  150 000 лв в сферата на търговията. Разбира се, за различните видове дейност може да има разлиен праг за ДДС регистрация (например при услугите е по-приемливо задължителна ДДС регистрация над 50 000 лв годишен оборот).

Сигурен съм, че ще вземете под внимание мнението на българския бизнес и ще направите тези разумни изменения в проектозакона. 

18 септември 2019 г. 16:39:24 ч.
ivailo_hristov10

Поредната промяна, която се прави през задния вход без да се поми какви ще са последиците от нея

Според мен готвеното изменение на ЗДДС и по-специално въвеждането на ал. 10 в чл. 96 няма да има положителен резултат върху събираемостта на данъците, а може би точно обратното. Текста не е прецизиран и се работи по метода проба грешка. Ще го пуснем пък после ще го променяме и доизкусуряваме /пресен пример Наредба Н-18 за касовите апарати/. Ето и два примера защо този текст няма да проработи, а само ще натовари малкия бизнес:

  1. Съпругата ми е лекар – ревматолог. Работи в отделение към болница и има частна практика в която работя понеделник и сряда. С нейната колежка също ревматоложка си делят разходите за помещението и сестрата, като колежката на моята съпруга ползва помещението вторник, четвъртък и петък. И двете са лекарки ревматоложки т.е. извършват една и съща дейност, ползват едно и също помещение и някой пациенти са ходили и при двете т.е. имат едни и същи клиенти. От така написания текст излиза, че трябва да си сумират оборота въпреки че всяка работи за себе си. Решението е или всяка да си работи в отделен кабинет, което е свързано с повече разходи или да крият оборот за да не минават 50 000 лв. Моята съпруга ми зададе един много интересен въпрос – ако ние искаме да сме изрядни и помолим нейната колежка да ни каже какъв оборот има, как ще сме сигурни, че тя е откровена и казва реалния оборот т.е. как аджеба ще я накараме да ни даде точна информация от нейното счетоводство.
  2. Освен, че текста не е написан добре смятам, че прага за регистрация е много нисък. 50 000 лв. за 12 месеца не е кой знае колко голям оборот в днешно време. Единственото което ще постигнете с тази поправка е че хората няма да си декларират действителните обороти и ще гледат да не минават 50 000 лв., защото при една регистрация по ДДС бумащината ще се увеличи значително, разходите за счетоводител и документи също и ще се оскъпи тяхната услуга. Мисля, че оборот от порядъка на 100 000 лв. за 12 месеца е по-добрия вариант за праг за регистрация по ДДС.

 

19 септември 2019 г. 14:11:17 ч.
huku

Възможни последици за бизнеса

Предложеното изменение на Закона за ДДС, макар да има своята логика, би създало съществни затруднения за малкия бизнес. Много бизнеси, които избягват регистрацията по ЗДДС чрез регистрацията на множество фирми, не биха издържали финансоват тежест, която трябва да понесат при регистрация по ЗДДС. От друга страна ползите за хазната биха били сравнително малким тъй като се касае за малки данъкоплатци.

29 септември 2019 г. 16:45:22 ч.
tish

Коментар

относно чл.96, ал.10 - Не е ясен реда за получаване на облагаемия оборот от предходно лице.

Напримен помещение давано под наем от наемодател и прекъсване на наем с едно лице и даване под наем на друго лице след 3-4 месеца или друг период, как новото лице ще знае от кого и как да получи сумата на облагаемия оборот.

Нещо не свързано с промените по ДДС. След, като вече има случай на използване на електронен подпид на починало лице и трупане на данъчни задължения, вече нищо няма да спре нарушителите заради, които е създадена ал.10. Предвид, че отгоеорността ще е на малоимотни или починали лица, то тази алинея се обезмисля и МФ трябва да се обърне внимание на тези нарушители.

30 септември 2019 г. 11:44:21 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26013/

30 септември 2019 г. 17:13:16 ч.
ARI

Становище на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)

Становището на АРИ е публикувано на адрес http://ari.bg/публикации/относно-проект-на-зид-на-закона-за-корп/

 

30 септември 2019 г. 17:17:13 ч.
ARI

Становище на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)

http://ari.bg/публикации/относно-проект-на-зид-на-закона-за-корп/

 

30 септември 2019 г. 17:18:33 ч.
ARI

Становище на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)

http://ari.bg/публикации/относно-проект-на-зид-на-закона-за-корп/

01 октомври 2019 г. 08:56:48 ч.
mimka

Вдигнете прага на ДДС,не гонете повече българи от България!

Кога в България ще се работи ЗА хората,а не ПРОТИВ тях?

Поредният глупав закон,на който ще се търсят заобиколки. Ще започне едно закриване и откриване на фирми,когато се достигне прагът за ДДС,ще започнат едни регистрации на различни адреси и нищо няма да се случи.

Вместо да мъдрите ежесекундно простотии,просто вдигнете прага за ДДС! Очевидно хората изпитват затруднения,когато се стигне до регистрация по този закон.Първо защото се плаща съответният данък,второ,защото счетоводните услуги стават по-скъпи,трето,защото приходите са недостатъчни,независимо оборота.

Защо вие се опитвате да прогоните и унижите малкото хора останали в България? Защо веднъж не чух да се приеме закон,който да е в подкрепа на малкия,мижав,бих казала бизнес? Това са все хора,които не искат да бъдат емигранти и имат желание нещо да постигнат. Вие,обаче,правите така,че хората да се чувстват лъжци и престъпници .

Работете ЗА това общество! ЧУЙТЕ от какво има нужда!

 

 

01 октомври 2019 г. 11:58:45 ч.
Лъки

Убийство на дребния бизнес

Господа управляващи,замисляте ли се за ефектта от тази промяна.Малкия бизнез ползва тези фирми за да може да оцелее,а вие искате да го унищожите.Тези пари,които искате да вземете от хората,първо ще се отрази като се вдигнат цените им,както и ще им се наложи или да затворят или да си намалят персонала.Отделно ще засегнете толкова много хора,които ще са Ви ядосани ,че едва ли ще спечелите следващите избори отново.

01 октомври 2019 г. 15:50:09 ч.
Vladi77

Унищожаващ цял един сектор от малкия бизнес

Здравейте,

Искам да ви кажа за случай, в който с тази промяна ДДС ще нов вид данък печалба и по този начин данъка ще се получи 30 %. В този случай всички фирми от бранща ще преустановят дейността си.

При комисионна дейност Фирмите фактурират комисионното си възнаграждение. Нямат продажби или покупки - те имат само комисионно възнаграждение. Получава се ,че като минат по регистрация по ДДС, данъка им автоматично става 30 %-= СМЪРТ!!!

В този бизнес комисионерите 70 % са с годишно комисионна между  55 и 70 000.

20 % между 70 000 и 110 000 лева. След като си приспаднат разходите остават им по между 1000 и 3000. Ако се регистрират по ДДС или ще са на загуба или ще са под 1000 лева, което автоматично ги отказва от бизнеса. В този бизнес са 1000 контрагенти. В момента те си внасят данък печалба, който ако фалират няма да се внася, ще се съкратят около 3500 човека.

Едно увеличение на прага за регистрация по ДДС от 100 000 Евро както е в половината страни от ЕС би решило проблема с малкия бизнес и ще се отрази на тарикати, които сменят фирми на обороти от милиони.

01 октомври 2019 г. 16:03:27 ч.
ddimitrov10

НУЖНО Е И ВДИГАНЕ НА ПРАГА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС

Уважеми четящи,

Освен мерките по изсветляване на икономиката, са нужни и пропорционални мерки по стимулиране на същия малък бизнес, който ще бъде ощетен в случая. Подходяща и МИНИМАЛНА мярка в случая е обещаното вдигане на прага за регистрация по ДДС на поне 100 000 лв. Вън от това мерките по изсветляване няма да имат очкавания ефект по повишаване на приходите от данъци в дългосрочен план, както е доказано от множество примери.

01 октомври 2019 г. 17:48:08 ч.
bolex

Облекчаване на административната тежест за бизнеса

Уважаеми Дами и Господа,

Вече свикнахме с непрекъснатите промени в данъчните закони. Приветствам някои от тях, но други са меко казано слабоумни. Бизнесът очаква от вас:

- повишаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС поне на 100 000лв.;

- плащането с банкови карти да НЕ се счита за "плащане в брой";

- повишаване на праговете за задължителен одит;

- условия и стимули за широко навлизане на електронните документи.

- спиране на порочната практика да се прехвърля административна тежест от държавата върху предприемачите.

С уважение: Боряна Младенова

 

01 октомври 2019 г. 18:09:32 ч.
Neli63

Промени в ЗДДС

С новите предложения за определяне на обороти за регистразия по ЗДДС, отново притискате малкото останали работещи фирми в провинцията, както и ще увеличите редиците на базработните, защото 20% на 50х.лв. оборот е 8333лв. Това са РЗ и осигуровки на един работещ за 8месеца. Работя в сферата на услугите, имам помещение със 120 кв.м площ, с пет стаи. Съпругът, синът, снахата и аз сме с висше икономическо образование, ще събирате оборот на цели семейства за да увеличите приходите от ДДС? Или когато сме на един адрес трябва да сменяме професии, или пък да търсим работа в чужбина? Това ли искате? По-скоро помислете да увеличите прага за регистрация по ЗДДС, защото в годините се увеличаваха цени на стоки и услуги, МРЗ, осигуровки ., а прагът за рлегистрация е все същия. Защо към адвокатските услуги имате занижени изисквания за отчетност, а за всички останали се увеличават?

01 октомври 2019 г. 20:06:29 ч.
MMihai

Променни в ЗДДС

Не мога да приема доводите за промените в ЗДДС , отнасящи се до

последователното извършване на еднородна дейност от две или повече свързани

или привидно несвързани лица в един и същ обект.

Напълно несъвместими с  икономическата действителност. Съществуват много, много малко фирми, които не достигат годишен оборот дори 20 хил. лв. Какъв икономически интерес имат тези фирми да контактуват  с регистрирани по ЗДДС фирми? Икономическата логика налага да имаш 2 фирми - едната за клиенти регистрирани по ЗДДС, а другата за малките,със спорадична или периодична дейност. Защо  не се отчита,че много български фирми не работят 12 месеца непрекъснато. Като случаи от практиката зная, че дори малки, експортно ориентирани фирми със сделки  до 5-7 броя годишно, също не искат да работят с регистрирани по ЗДДС контраганти.Процедурите по възстановяване на ДДС отказва и тях от такива бизнес отношения.

Мисля, че на всички е ясно откъде и защо възникна идеята за тези промени в ЗДДС, но защо отново "покрай сухото ще гори и мокрото" ?

02 октомври 2019 г. 11:46:04 ч.
chinovnik

Предложение по отношение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Предложение по отношение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

В Чл. 22а от ЗДДФЛ да бъде създадена нова алинея 3 със следния текст: "

Местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 направените през годината лихвени плащания по кредит за закупуване на ново пътно превозно средство -  лек автомобил, когато едновременно са налице следните условия:

1. договорът за кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;

2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за  кредит;

3. пътното превозно средство - лек автомобил е единственият лек автомобил за семейството през данъчната година."

Останалите сегашни алинеи от 3 до 6 следва да се преномерират.

02 октомври 2019 г. 19:59:29 ч.
Balinova

Допълнения 1

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МС ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И

БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,

БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Закона за корпоративно подоходно облагане, внесен от Министерството на финансите в Комисията по бюджетна политика към НСТС

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предложения проект за изменение на ЗКПО и други закони в преходните и заключителни разпоредби поставям коментар и мотивирани предложения, извън обхвата на предлаганите промени, които могат да бъдат предмет на обсъждане в по-късен етап.

Относно ЗДДФЛ

Предложените промени са адекватни на нормативанта уредба в ЕС. Предлагам да се направят и още някои корекции в текстове в ЗДДФЛ, които мотивирано излагам тук:

Отпадане на флага като ограничение при облагане на морски лица. За този момент не може да се излъже ИА „Морска администрация” води точен регистър на всички моряци, правоспособност, стаж, кораб, тонаж, сертификати, дата на качване и слизане . Водят се записки за отписване и записване.  Нестабилността на националния фрахтов пазар и високите данъчни нива способстват за преместването на флота в страни открита регистрация на съдове, които зачитат интересите на корабовладелците в своите законодателства.Мащабите на регистрацията на морски съдове под „удобни“ флагове стават най-значителни след Втората световна война.Ползи от регистрацията под „удобен“ флаг:

ниски данъчни ставки;

ниски нива за минимална работна заплата;

малки регистрационни сборове;

минимум формалности;

съкратен (сравнено с другите) срок за регистрация;

без изисквания за гражданството на членовете на екипажа;

възможност за осъществеване на предприемаческа експлоатация на съда от нерезидентите отвъд границите на държавата на флага.

С флаг Кипър например не може да се навлиза в турски води. Флагът определя и данъците и таксите, които корабът плаща/ върху оборота или печалбата/ в траната на флага. Но флагът няма нищо, нищо общо с облагането на доходите на моряците и няма нито една спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, където флагът да е упоменат като условие за обагането на възнаграждението на моряците.

За сметка на това има „корабособственик” и „оператор” на кораб.

В тази връзка е и предложението ми в договорите на моряците да се вписва не само име и адрес на корабособственика, но и на оператора / за справка СИДДО с Кипър/.

Допълнение към декларация по чл.73:

Декларация чл.73-да се обновява декември предходната година, за да може да се попълват данни текущо за годината. Предвид съкратените срокове за подаване / преди да е приключила инвентаризацията на разчетите във връзка с годишното приключване/ смятам това за задължително.

02 октомври 2019 г. 20:00:05 ч.
Balinova

Допълнения 2

Относно ЗМДТ, промени, свързани с деклариране на обстоятелства , облекчаване на административната тежест и правилното прилагане на ЗДДФЛ

Подкрепям направените предложения за промени, като същевременно поставям и допълнителни моменти за последващо обсъждане:

  1. Считам, че декларациите по чл.14 за юридически и физически лица следва да могат да се подават и по електронен път. Счетоводните справки към тях да могат да се прикачват и  подават с електронен подпис. Предвид факта, че се стремим към предлагане и полуаване на даминистративни услуги с европейско качество и лекота, то би следвало онлайн да се подават и корекции на подадени вече декларации и данни в МДТ от различно естество.
  2. Всички общини да имат договор с Български пощи за плащане на данъци, защото в малките населени места и села има пощенски клонове, но няма банки, офиси на общината или оператори, приемащи плащания.
  3. Масова практика е чуждестранни физически лица да подават декларации за основно жилище в България, без да са местни лица. Целта е неправомерно спестяване на данък сгради и такса смет. Предлагам при предоставяне на информация за основно жилище на чуждестранно физическо лице от и извън ЕС, да се предоставя и документ от НАП за местно лице и/или да се подава служебно информация от МДТ в НАП за проверка дали съответните лица прилагат правилно СИДДО.
  4. Служителите на МДТ във всички офиси, обработващи декларации по чл.14 от ЗМДТ да имат достъп до регистъра за семейни отношения със задължение да проверяват данните за всяка новопостъпила информация за придобит имот на физическо лице.
  5. Частните съдия-изпълнители са редовно в забава с подаването на информацията до спечелилите търга относно точната дата на придобиване на имота. Това води до издаване на постановления със стара дата, което съкращава срока за подаване на декларации по чл.14 от ЗМДТ. Предлагам  те също, както е уредено за нотариусите, да подават своевременно информация в регистъра.
  6. Предлагам да се даде възможност онлайн с електронен подпис да се променя адреса, телефона и мейла за кореспонденция със задължените лица, както и да се получава кода за проверка на данъци и такси.

Относно Закона за Счетоводството

Подкрепям предложените промени

02 октомври 2019 г. 20:00:38 ч.
Balinova

Допълнения 3

Относно ЗДДС

Причисляването на сделките с капиталови инструменти на дружества, притежаващи недвижими имоти има своя смисъл. Но предложеният текст не отговаря на изложеното в мотивите. Поради тази причина считам, че той следва да се прецизира, като се допълни, че се отнася за дружества, „чиито имоти се използват за жилищни нужди на физически лица, без да са наети; както и не важи за сделки с акции и други инструменти на фондовите борси.”

„Нарояването” на фирми с цел избягване на ДДС регистрация е проблем за фиска, но предложеният текст е крайно неясен и неприемлив. „При последователното извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект/и, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца включително текущия месец и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта/тите от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.“

Не подкрепям предложеното определение за "привидно несвързани лица" по §. 16, т. 33, подт. „гг)“ на Законопроекта (нова т. 93 към §1. От ДР на ЗДДС), което създава условия за спорни тълкувания и субективизъм от страна на данъчната администрация да определя дали между конкретни лица „съществува икономическа, организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност, поради която между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните“. Тази дефиниция на надхвърля посочените в § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – нормативен акт от по-висок ранг.

Същевременно не е известен данъчният ефект от промяната. Не са взети предвид обстоятелствата, че с регистрацията по ДДС автоматично възниква и правото на данъчен кредит. Едновременно с това няма да спре „нарояването” на фирми, тъй като няма да се използват „близки” лица, а платени такива като собственик, управляващ и предствляващ. Същевременно се поствят непосилни условия за регистрация на наистина дребния бизнес, тъй като при всички регламенти за защита на информация и фирмена тайна няма как едно физичеко или юридическо лице да е запознато с облагаемия оборот на всички фирми преди него. Изискването на такава информация без съдебна заповед преди започване на работа в обект е противозаконно действие. Невъзможно е и оцеляването на дребния бизнес на лица например в сферата на козметичните услуги. В един салон се предлагат фризьорски, гримьорски услуги, маникюр, масаж и тези услуги често се предоставят на един и същи клиент последователно. Същевременно извършващите отделните услуги са различни лица, с отделни фирми и домакинство, но делят общ наем и режийни. Да сформират общ оборот за регистрация при различни обеми на предажби е неадекватно.

Ако предложената промяна цели да се обхване определен отрасъл, то това следва да се прецизира, Например след „обектите” да се добави „за обществено хранене” или „в процес на строителство и ремонт”. Въпреки това пак частните случаи на изключения ще са повече от тези, които попадат в извадката, която се цели да бъде обложена.

Предлагам да бъде публикувана за обсъждане и друга промяна - Да отпадне ограничението за ползване на ДДС за купени леки коли, които са нови. Така или иначе всички се възползват от опцията „нает лек автомобил”, с което мярката губи своя ефект. Същевременно ще се стимулира покупката на леки автомобили.

 

Надявам се да съм била полезна, желая разумна и ползотворна работа!

                                              

С уважение:

Нели Балинова

 

02.10.2019

Варна

02 октомври 2019 г. 21:34:50 ч.
Евгени Руйков

Становище на ИПСБ

Към § 2, относно предлагания нов чл.47к да се създаде ал.3 със следното съдържание:

“Непризнатите суми се ограничават до размера на сумите, които са фактически признати за целите на данъчното облагане в другата юрисдикция”

Към § 4, относно предлаганите промените в чл. 157 да се създаде нова ал.5, а предлаганата ал.5 да стане ал.6. Новата алинея 5 да е със следното съдържание:

“Изискванията на ал.4 се отнасят единствено да активи, които не са данъчно амортизируеми активи. Всеки данъчно амортизируем актив, който се трансферира извън страната да се отписва от данъчно амортизационния план, както и всеки ресурс, отговарящ на изискването за дан.амортизируем актив, се завежда в данъчно амортизационен план.”

Към § 5, относно предлаганите промени в чл. 157б (1) думите “сума в размер 10 на сто” да се замени с “частта от корпоративния данък дължащ се на”

Към § 5, относно предлаганите промените в чл. 157б (8) – да отпаднат.

Към § 8, относно предлаганата дефиницията в т.90 да отпаднат думите:”намаляване на данъчна ставка”

Към § 8, относно предлаганата дефиниция в т.94 в ЗКПО да отпадне “физическо лице или”. Разпоредбите по отношение на физическите лица да бъдат разписани в ЗДДФЛ или в ЗДДФЛ да се реферира към ЗКПО.

02 октомври 2019 г. 21:37:03 ч.
Евгени Руйков

Становище на ИПСБ

Към § 8, относно предлаганата дефиниция в т.101 да отпадне, както и всички хипотези за “непризнато за данъчни цели място на стопанска дейност” за целите на глава девета “б”. Ако едно дружество формира МСД в друга юрисдикция, то другата юрисдикция ще настоява за облагане там, а българската юрисдикция ще освободи от облагане в България. Ако няма формирано МСД там, то облагането на лицето се извършва по реда на ЗКПО и корпоративния данък постъпва в българския бюджет. Излишно е да се натоварва както ЗКПО, така и прилагащите го с хипотези, които са невъзможни за случване.По отношение на ЗДДФЛ:

Да бъде реферирано в ЗДДФЛ, че разпоредбите на глава девета “б” от ЗКПО се отнасят и за физическите лица.

По отношение на ЗМДТ:

Към § 14, по отношение предлаганата промяна в т.1 по отношение чл.21 (4) - да отпадне. Служителите на която и да е общинска администрация в България нямат компетентност по ЗСч. Предлаганата промяна им вменява права на контролен орган по отношение на материя, която е извън компетентността им.

02 октомври 2019 г. 21:44:11 ч.
Евгени Руйков

Становище на ИПСБ

По предлаганите промени в ЗДДС:

Към § 16, т.2 по отношение създаването на чл.6 (2), т.5 – имаме следните притеснения.

Целта на предлаганата норма е ясна – да се пресече практиката недвижими имоти да се апортират в нови или съществуващи дружества, като вместо да се извърши покупко-продажба на недвижим имот, се прехвърлят дяловете или акциите на дружеството. Подкрепяме желанието на администрацията, но на практика всяко дружество, чиито акции или дялове се прехвърлят, притежава собственост (права) върху недвижим имот. Предлаганата норма на практика дерогира чл.46 (1), т.5, като от освободени превръща в облагаеми доставките, регламентирани с него. Нормата би задължила и всички инвеститори на фондовата борса да се регистрират по ЗДДС и да облагат сделките си. Подобна практика няма в никоя друга страна в ЕС.

В мотивите е записано, че "се цели да се премахне често практикувано от някои данъчно задължени лица заобикаляне на закона, при което чрез изповядване на сделки за прехвърляне на акции и дялове фактически се прехвърля собствеността върху недвижими имоти, предназначени да бъдат използвани за жилищни нужди на физически лица". В проекта частта "предназначени да бъдат използвани за жилищни нужди на физически лица" не фигурира. Предлагаме - промените да отразят коректно мотивите и да се допълни текста, както е записан в Мотивите. Така Мотивите ще бъдат удовлетворени, а дружествата опериращи с нежилищни имоти, ще бъдат спокойни.

Към § 16, т.20 по отношение създаването на чл.96 (10) – имаме следните резерви:

Целта на предлаганата норма е ясна – да се прекрати практиката на създаване на все нови и нови дружества, които да осъществяват една и съща дейност и никога да не се регистрират по ЗДДС, защото нито едно от тях не достига до задължителния облагаем оборот. В проекта обаче липсва дефиниция на “последователно извършвана дейност”. Освен това дефиницията на “привидно несвързани лица” е такава, че дава тежест на субективната преценка на администрацията. Действията на никое лице, независимо физическо или юридическо, не могат да пораждат задължения за друго лице, без второто изрично да се е ангажирало с тях.