Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България

 

 

Целта на проекта е насочена към определяне на условията и реда за вписване и отписване на кораби в регистъра на риболовните кораби, както и тези за разпределяне на свободен риболовен капацитет в морския флот, освободен вследствие на:

1. Служебно отписване на риболовни кораби от Регистъра на риболовните кораби, воден от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, по реда на чл. 18в, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите;

2. Отписване на риболовни кораби от Регистъра на корабите, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за вписване в Регистъра на корабите;

3. Изтичане на срока на валидност на удостоверения за свободен капацитет.

 

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и

 рибарството“, МЗХГ                   

 Електронни адреси:

 MIVelinova@mzh.government.bg и AEncheva@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 12.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари