Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии

 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 04.04.2005 г. са предложени изменения в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета. Съгласно този регламент, превозвачите се компенсират до размера на нетния финансов ефект, включващ загубата от дейността по предоставяне на компенсирани (субсидирани) превозни услуги плюс разумна печалба, когато такава е предвидена в договорите с превозвачите.


Дата на откриване: 24.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари