Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“

 

 

С предложения проект се актуализират текстове от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“, а други се отменят в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.

Добавят се нови правомощия на директора на областната дирекция „Земеделие“ в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и да определя длъжностно лице по защита на данните.

 

 Отговорна структура:

 Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, МЗХГ  

 Електронeн адрес:

 MAvramova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 13.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари