Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България до края на учебната 2022/2023 година

Основната цел на предложения проект на стратегия е насърчаване консумацията на плодове и зеленчуци, както и на мляко и млечни продукти сред децата и учениците, с цел трайно увеличаване на дела на тези продукти в техния хранителен режим на етапа, когато се формират хранителните навици. За постигането на тази цел стратегията предвижда регулярната доставка на качествени и здравословни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, както и прилагане на съпътстващи образователни и информационни мерки, които да представят на децата цялостната идея за здравословно хранене по достъпен, интересен и лесно усвоим начин.

 

Отговорна структура:

   дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

Email:

   KTuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 20.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари