Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Неонатология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на най-честите проблеми на новородените деца и специфичната патология в неонаталния период.

С проекта наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на специфичната патология в неонаталния период, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

В настоящия проект са включени допълнителни нозологични единици и нови съвременни лекарствени продукти, използвани в неонатологията.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Неонатология“.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 20.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари