Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ушно-носно-гърлени болести

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ушно-носно-гърлени болести е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на различните видове заболявания на ушите, носа и гърлото. Специалността има и хирургически аспекти. 

С проекта наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по по ушно-носно-гърлени болести се цели да се създаде правна регламентация  на терапевтичния подход при лечение на заболявания на ушите, носа и гърлото, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 20.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 3.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари