Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. на МЗ за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качествето на кръвта от внос

Причина за разработването на проекта на изменение е реализирането на законовото правомощие на министъра на здравеопазването да утвърди с наредба условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качествето на кръвта от внос, съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗККК, съответно да усъвършенства приетия по силата на законовата делегация от посочения член ред.

Основна цел на проекта за изменение и допълнение е да се попълни празнота в действащото законодателство, относно съобщаването на кръводарителите на някои лабораторни резултати, получени при изследването на донорската кръв.

Адрес за изпращане на становища и предложения: zatanasova@mh.government.bg


Дата на откриване: 21.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари