Обществени консултации

Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България

 

Настоящият аналитичен доклад цели да представи състоянието на БДП в България като начална стъпка в процеса на оптимизиране изпълнението на държавната политика в областта.

Предназначението на документа е да предостави информацията в контекста на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г. Разработен като основа на предстоящия нов планов период на националната рамка за БДП, анализът включва стратегически политики, статистика и тенденции на пътнотранспортния травматизъм, влияещи фактори и области за въздействие. Целта на документа е да подпомогне управлението на БДП като комплексна система, която позволява анализ на всички етапи от планирането и изпълнението на политиката, създавайки предпоставки за ясни мониторинг и оценка.

Коментари, предложения и бележки по публикувания доклад, моля да изпращате на: SAE@gov.sars.bg

 


Дата на откриване: 24.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 септември 2019 г. 21:36:49 ч.
ivanmihalev

Коментар

Страница 21, цел 10: Защо се забранява само използването на мобилни телефони по време на шофиране? Тютюнопушенето отвлича в същата степен както телефоните вниманието на водачите от пътната обстановка. Нещастията се случват за секунди, дори части от секундата, а едно запалване на цигара, изтръскване на пепел, изпускане върху тялото или в салона на запалена цигара, загасяне на цигара, всичко това е съществено отвличане на вниманието на водача. Освен това, цигарите нямат функция "свободни ръце", за разлика от телефоните.

Предлагам да се помисли върху въвеждане на ограничения и в горната посока, а защо не, без да се прекалява, и за други действия на водачите, водещи до отвличане на вниманието (пиене на течности и хранене например).

Друго на което според мен би следвало да се обърне внимание, е управлението на ППС с поставени на главата качулки или други предмети, които ограничават/намаляват визуалното поле на водача и/или слуховите му възприятия. Представете си ситуация на пътя, с автомобил със специален режим на движение, с включени светлинен и звуков сигнали, и водач на друг автомобил, със скрита дълбоко в качулката/ите глава. Нито ще види, нито ще чуе, поне не навреме, сигналите.

Предлагам да се помисли върху ограничителен режим за облекло/предмети, ограничаващи сетивата на водачите.

24 септември 2019 г. 21:43:32 ч.
ivanmihalev

Коментар

Да се обърне внимание на правописа.

Само един пример, на стр. 16, "Необходимо е:", тире 7, вместо "своевременно", е изписано "воевременно".

03 октомври 2019 г. 16:14:46 ч.
joro112

Образование , професия "водач на МПС" трябва да е при останалите професии в МОН

Положително е , че със закъснение от 10-20 години , най-сетне заговориха за образование по пътна безопасност в училищата, оборудване на училищата с учебни материали, ситуационно обучение и изпити на кандидатите за водачи на МПС.Парадокс е професията "водач на моторно превозно средство" , нейните компоненти - обучение и изпити да е отговорност на пенсионери доказали своята некомпетентност чрез липсата на ефективност на своята работа. Цялата работа на ИААА-София и МОН, на правителство и парламент е в свирката на локомотива, без движение , около 50 жертви всеки месец по пътищата?Некомпетентност и безхаберие е твърдението на случайно попаднали в агенцията и МОН служители, че "водач на моторно превозно средство категория В" не е професия ? Нахалство и арогатност , защото професиите са отговорност на МОН, Закон за професионалното образование и обучение, няма необходимост от нов Закон за водачите или ако има трябва да се основава на Закона за професионалното образование и обучение. Вредна е практиката за професията на шофьора да отговарят пенсионери, чиято агенция всяка година е в медиите и прокурорските папки за корупция.

23 октомври 2019 г. 13:28:25 ч.
emarkof

Становище на ИПБ

СТАНОВИЩЕ

на Института за пътна безопасност

 

Относно: Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на Р. България – 2019.

Докладът се състои от две части аналитична – 117 стрaници и обобщен план за действие – 41 страници Аналитичната част на доклада се отличава с повърхностни заключения, както и липса на системен анализ на управление на безопасността на движението по пътищата (БДП). Основен акцент в доклада е поставен на системата човек-път-автомобил. По-голямата част от изводите са направени без анализ на данни.

Още в самото начало на страница 1, авторът на този доклад казва „Докладът няма претенции на разработка, която на този встъпителен етап представя цялата релевантна информация по темата и съответно в пълна степен отразява настоящата ситуация на БДП.“ Причините за това според автора са „налице са дефицити в наличните данни, което на места води до обективна невъзможност за извеждане на тенденции и причинно-следствени връзки“.

Дефицитът в наличните данни е доказателство за липсата на експертиза и политическа воля за обективно публично представяне на състоянието на  БДП в България. Опитът на автора на доклада да обясни дефицита на данни със сгрешена методология и пропуски в нормативните документи е циничен, защото България е член на ЕС повече от 12 години и отдавна е приела европейски директиви за събиране и очитане на данни за травматизма от ПТП.  

В доклада се казва на страница 8 „Мисията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е да координира провеждането на националната политика в областта, защитавайки ефективно националните приоритети.“

За изпълнение на мисията са необходими обективни данни за БДП.

-          В така нареченият план за действие се отличава липсата на конкретни и ясно формулирани задачи.

Пример: „Пълноценно интегриране на политиката по БДП във всички секторни политики, имащи отношение към БДП“ или „Преосмисляне на методологията за провеждане на образователни инициативи в посока включване на практическото упражнение като доминиращата форма“

 

 

В целият доклад се използват думите оптимизиране, подобряване, повишаване, интегриране, изучаване, прецизиране, усъвършенстване, преосмисляне , интегриране, разширяване, завишаване – общо над 400 пъти в целият доклад.

 

-          Планът за действие не е в състояние да изпълни нито една от поставените задачи, защото не са посочени ресурсите от къде ще дойдат  и каква е стойността на всяка една от задачите. Сроковете, които са поставени, не са конкретизирани в по- голямата си част, те са със срок „постоянен“, каквото и да значи това.

Така нареченият доклад за БДП използва единствено анализ на МВР за ПТП за 2018 година. Няма посочена информация от дейността на АПИ, Министерство на транспорта, МЗ, МОН и т.н.

Направеният извод, че АНП е неефективен, не е подплатен с никаква конкретна информация.

Изводът, че съществуващите статистически бази данни съдържат пропуски, свързани с причините за произшествието и ефекта върху участниците, не е достатъчен ако не се конкретизира какви са пропуските.

23 октомври 2019 г. 13:34:51 ч.
emarkof

Становище на ИПБ

Направеният извод, че АНП е неефективен, не е подплатен с никаква конкретна информация.

Изводът, че съществуващите статистически бази данни съдържат пропуски, свързани с причините за произшествието и ефекта върху участниците, не е достатъчен ако не се конкретизира какви са пропуските.

При анализа на състоянието на републиканската пътна мрежа (РПМ)  не са предоставени анализи, а само изводи. Направените изводи или заключения не са съобразени с Директива на ЕС 2008/96/CE, а в същото време се правят препоръки от рода интегриране, разработване, категоризиране. Няма коментар, анализ или извод от предоставените данни от МВР, че за 2018 година са загинали само 5 човека поради лоша инфраструктура. Само във Своге загинаха 20 човека.

На стр. 137 се казва „Оптимизиране на законодателството в посока ефективност на контролната дейност, в т.ч. подобряване на събираемостта на глобите, чрез обособяване на три отделни закона - Закон за движението по пътищата, Закон за пътните превозни средства и Закон за водачите на МПС“ – само човек, който никога не имал нищо общо с БДП може да напише такава глупост.

В същото време в доклада се казва на стр. 45 „Ефектът от разделянето на материята, уредена в ЗДвП в три самостоятелни закона, в случай че бъде възприет, следва тепърва да бъде оценен. Възможно е да се окаже, че кодифицирането на материята е по-подходящ способ за уреждане на тези обществени отношения“  - отново няма анализ защо може да се окаже по-добре.

Посочените примери са само една малка част от неадекватни, силно противоречащи си текстове в целия доклад.

Експертите на Института за пътна безопасност предлагат Доклада да бъде изцяло преработен, като се даде ясен и еднозначен отговор на следните въпроси:

-          Кога ще бъде налице за обществено  ползване цялата информация, касаеща БДП?

-          Кога ще бъдат предприети мерки за обследване на всички места с концентрация на ПТП?

-          Кой и кога ще извърши одит/инспекция на републиканската пътна мрежа за отстраняване на дефицити на пътна безопасност?

-          Кога ще бъдат създадени механизми за координация и надзор върху дейността на отговорните институции за БДП?

-          Кой и кога ще изготви адекватно на предизвикателствата законодателство, третиращо БДП?

 

 

Екип на Института за пътна безопасност

 

 

23 октомври 2019 г. 13:39:41 ч.
joro112

Нека всеки да си гледа работата

Водят безмислен дебат за квалификацията на българските водачи на МПС по между си , хора с претенции за експерти, които дори не са в състояние да прочетат правилно опита на страните постигнали най-добри резултати в пътната безопасност. Вместо по-добро функционално обучение по пътна безопасност, изпити оценка годността на кандидатите за водачи на МПС, предлагат повече часове, контрол броя на часовете, защото държавата е казала така? Какво е държавата, някакви пенсионирани милиционели на ключови места, пенсионирани бюрократи без  нужната специалност в МОН?  Защо след толкова години "пазарна икономика" все още няма отделна документация ,Наредба№37 за обучение в частни фирми и алтернавни възможности за обучение, с придружител/наставник по професията "водач ан МПС?Когато обучавания купува определен от него брой часове , следи всичко до секундата, няма нужда от проверяващи. Ако изпитите са качествени, всеки ще си купува колкото му трябват часове за да покрият изискванията. Потребителите са най-неподкупните и точни инспектори.