Обществени консултации

Проект на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между ОЕ в РБългария и задграничните й представителства

Проектът на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните й представителства цели синхронизиране на подзаконовата нормативна база с промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и Закона за защита на класифицираната информация и адаптиране към текущата необходимост от обмен на информация между организационните единици в страната и задграничните й представителства. Целта е прецизиране на текстовете, за които е установено противоречиво тълкуване или неефективно прилагане и са разписани по-подробно процедурите по изграждане и поддръжка на Единната защитена комуникационно-информационна система и Единната криптографска мрежа.


Дата на откриване: 25.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари