Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

 

 

С проекта се прецизират или допълват разпоредби, свързани с процедурите по разпореждане със земите в бившите стопански дворове – частна държавна собственост, с повишаване на  контрола относно ползването на земите от държавния поземлен фонд и частично с намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗХГ  

 Електронeн адрес:

 MLazarova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 26.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари