Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Урология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с урологични заболявания. Клиничната урология изучава етиологията, патогенезата и клиничната  изява  на заболяванията  на пикочо-половата система при мъжете и жените,  разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика.  В урологията се ползват както консервативни, така и хирургични методи за лечение.

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтичното ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на урологичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Урология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 


Дата на откриване: 27.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари