Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне на линията на бедност за страната за 2020г.

С проекта на ПМС се предлага линията за бедност за страната за 2020г. да бъде в размер на 363 лв.

Определянето на линията на бедност за страната се извършва на основание Методика за определяне на линията на бедност за страната, приета с ПМС №241 от 24.09.2019г.

С определянето на линията на бедност за страната в размер на 363 лв., за 2020г. ще се повиши качеството на политиките, насочени към хората в риск от бедност, което отговаря на динамично променящата се икономическа среда.


Дата на откриване: 27.9.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари