Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

С проекта се предлага извършването на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Една от промените, които се предлагат с проекта се отнася до осигуряване в по-голяма степен на безпристрастността на членовете комисията при участието им в оценката и гласуването по конкретното клинично изпитване. Целта на предложението е в процесите по обсъждане и гласуване на клиничното изпитване в максимална степен по безпристрастен и обективен начин да са защитени интересите на пациентите.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 1.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари