Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Нефрология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с бъбречни заболявания. Изискват се са компетенции в областта на диагностика, консервативно лечение, заместващо артифициално лечение, органна трансплантация.

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на нефрологичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Нефрология“.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 3.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари