Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2019 – 2028 г.)

Проектът на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите (2019 – 2028 г.) е разработен за 10-годишен период и съдържа петгодишен план за действие в съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 3 т. 5 от Закона за почвите. Проектът на програмата цели обезпечаване опазването на почвите от ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване, свлачища, осигуряване устойчиво ползване, запазване за бъдещите поколения и осигуряване при необходимост възстановяване на земите и функциите на почвите. НПОУПВФП определя дългосрочна стратегия за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на функциите на почвите и има ключова роля за практическо приложение на политиката за почвите, тъй като дефинира конкретни цели и мерки за тяхното опазване, както за централните и местни институции, така и за обществените организации и гражданите в страната.


Дата на откриване: 3.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 3.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари