Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Със законопроекта на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предлага въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености (Директива (ЕС) 2018/822). Разпоредбите на директивата следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2019 г. и да влязат в сила от 1 юли 2020 г.

Основна цел на директивата, съответно на законопроекта, е засилване на борбата с укриването на данъци и агресивното данъчно планиране и подобряване на правилата за данъчна прозрачност, които са сред политическите приоритети на Европейския съюз с оглед създаването на по-единен и по-честен общ пазар. В тази връзка със законопроекта се въвежда механизъм за предоставяне на информация за трансгранични данъчни схеми, при които съществува потенциален риск от избягване на данъчно облагане (трансгранични договорености съгласно терминологията на директивата), и автоматичния обмен на информация за тези схеми между държавите членки.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 4.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 октомври 2019 г. 22:09:48 ч.
valentin.2017

моят коментар

Тъй като в Портала за обществени консултации има ограничение в размера на коментарите давам линк към текста, който съм написал по темата:https://drive.google.com/open?id=1yWCwFXmuh9QeRibqCe3MWwTqejWzcBJu

28 октомври 2019 г. 13:03:09 ч.
yantrova

Няма начин!

До гуша ми дойде от измислени "мерки", които задължават нас, счетоводителите постоянно да декларираме нещо си ...! Сега освен всичко друго, освен че сме агенти на ДАНС, трябва да гледаме под лупа дейността на клиентите си и постоянно да я пречупваме през въпроса "дали с това си действие този пък не крие данъци"? Как си представяте, уважаеми дами и господа, окаяните български счетоводители да сме наясно с данъчните закони в цял свят, за да можем да преценим дали действията на даден клиент в даден момент не му дават "данъчно предимство"?!? Не Ви ли стига, че изгонихте повечето инвеститори от България, а новите щом се запознаят с данъчното законодателство въобще не стъпват, ами искате да прогоните и малкото останали чужди фирми?!? Ако има практики, които са Ви известни и Ви смущават - ограничете тях! Ако някой наистина крие данъци чрез международни схеми, Вие със сигурност знаете точно КАК го прави! Няма нужда никой да Ви декларира нищо. Всичко отдавна Ви е ясно! Просто си свършете работата, а нас оставете да си гледаме нашата работа! Горещо Ви препоръчвам да се запознаете със Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност! Оставете ни да работим! Благодаря за вниманието! Успех!

 

29 октомври 2019 г. 11:32:40 ч.
ves56

" Непочтената " професия Счетоводител

 

Искам да изкажа моето пълно неодобрение от действията , които следва да се предприемат , влизайки на този законопроект в сила . Очевидно той ще влезе в сила , имайки предвид всички досегашни действия на народното събрание . Да се разберем - уважаваната до скоро професия счетоводител , с тези действия е сведена до елементарен доносник , който не зачита своите клиенти и незачита професионалната етика - защо ние вместо да се занимаваме с нашата пряка работа , която съвсем не е малко и е много отговорна , трябва да вършим работата на ДАНС или на контролните органи в НАП ? Или това представлява още един начин за прогонване на чуждите инвеститори - нови няма да дойдат , а старите си отиват !!!Моят личен опит в последните няколко години говори за пълно безхаберие на контролните органи на НАП - визирам ул.Аксаков 21. Мога да напиша цяла книга по темата , която ще се превърне в бестселър - така че , нищо нормално няма в този законопроект !!!

Изработете напълно нови и смислени , добре стиковани закони в областта на данъчното законодателство - това не е никак трудно стига да има добра воля и компетентност !!! Повечето от тях отдавна са неактуални - няма нужда от "кръпки "!!! Това повече подхожда на едно тоталитарно законодателство , където всичко е под контрола на една институция !!!

02 ноември 2019 г. 06:12:56 ч.
violeta_do4eva

АМАН от "Законотворци"!

Парламента се напълни с хора, които нямат елементарна представа, какво точно влиза в дейността на един счетоводител! Пълно е с бизнесмени, адвокати, лекари и пр., но с такива хора не се коват закони, които са в полза на икономиката.

Занае ли някой от "богоизбраните", че от зората на демокрацията се навъдиха 220 закони и "закончета", да не говорим, че нито един не е толкова ясен и коректен, та се налага след това да се четат и правилниците за прилагането им.

Вие, от групата на "бизнесмените", наистина ли бихте си назначили счетоводител, който всеки момент може да Ви "подстави" пред ДАНС по ЗМИП или такъв, който при икономия от някакъв характер ще направи същото, но пред НАП?

Защо не задължите всяка фирма, да назначи Юристконсулт, който да отговаря за тези дейност? Защото е от Вашия бранш ли?

Явно, когато едно съсловие не прави стачки, Вие го мачкате. А на Европа "копче" не смеете да кажете, за поредната ГЛУПАВА директива!

АМАН!

02 ноември 2019 г. 08:00:22 ч.
Меги

Коментар

Изразявам несъгласието си с тези мерки поради следните причини:

1. Неясна дефиниция на обхват на схема. Така написан текста означава, че всяка транзакция към и от чуждестранно лице може да се определи като трансгранична данъчна схема. Възможно е широко тълкуване на понятието. Възможно е да получиш или предоставиш услуга на чуждестранно лице, което да я предостави на трето лице или да е подизпънител на трето лице, но българската фирма да няма представа за това. 

2. Повишаване на административната тежест.

3. Излишни допълнителни разходи на време и енергия при условие, че имаме 10% данък при източника, СИДДО с повечето държави, декларация за прилагане на СИДДО, отчети пред БНБ

4. При положение, че транзакции над 30000 лв. се отчитат от местните банки към НАП, данъчната администрация може да проверява операциите, за които би възникнало съмнение за трансгранична схема.

5. Счетоводителят регистрира стопанските операции и в повечето случаи е последващ фактор. Рядко управителите споделят бъдещите си търговски взаимоотношения предварително. Проекта за промяна на закона предопределя налагането на санкции

6. Размерът на административните санкции не кореспондира с възнаграждението на счетоводителя, а той ще носи отговорност пред ръководството.  

7. Въвеждането на мерките, формулирани по този начин ще откаже чуждестранните инвеститори да правят бизнес в България, при положение, че за всяка сделка с чуждестранно лице ги очаква потенциална глоба от минимум 2 х.лв.