Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването

Целта на проекта на постановление е обезпечаване на отговорностите по изпълнение на  Решение № 192 на Министерския съвет от 2019 г. за определяне на административните органи, към които се създават национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност, и за приемане на Методика за определяне на оператори на съществени услуги в съответствие с изискванията на Закона за киберсигурност.

Период на обществената консултация: 05.10.2019 г. до 03.11.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg 


Дата на откриване: 5.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 3.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари