Обществени консултации

Проект на ЗИД на Закона за социалното подпомагане

Предлаганите изменения и допълнения в Закона са свързани с усъвършенстване на уредбата на отговорностите на органите, ангажирани в областта на социалните помощи и социалните услуги;

уредбата в областта на социалните услуги в съответствие с достигнатата степен на тяхното развитие и опита в предоставянето им;

системата за осъществяване и контрол на провежданата политика в областта на социалните помощи и социалните услуги


Дата на откриване: 30.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.12.2011 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 декември 2011 г. 19:32:23 ч.
huhri

Против безконтролността на РДСП

ЗИД на ЗСП е добър до частта на децентрализирането на социалната подкрепа чрез общините в България. Като разбира се и в това има проблеми,защото основните групи за социална подкрепа в страната са твърде мобилни - неочаквано и безпричинно променят местопребиваването си, което води основно до рискове за децата им. А при затруднена комуникация между общините закрилата на детето няма да е ефективна. Най-много корупция съществува при осъществяването на осиновявания на деца, като с приемните грижи вече съществува и "вратичка" за законно преодоляване на поредността при избор на осиновители. Осиновяванията досега се провеждаха от Съветите по осиновявания, председатели на които бяха директорите на РДСП. В новия ЗСП не е разписан орган, който ще има контролни функции върху РДСП относно дейностите по осиновяване на деца и други мерки за закрила на деца, извършвани чрез и от служители на РДСП.В конфликт на интереси е контрола на РДСП върху социалните услуги, защото те предлагат разкриването им.

05 декември 2011 г. 10:41:08 ч.
irenap

Най-после нещо ново!

Считаме, че така предложените промени са отдавна очаквани от общини и доставчици. на първо място подкрепяме промяната на името, в духа на европейските принципи. Радваме се, че ще се разработят стандарти за социална работа и стандари за услугите за възрастни, тъй като сега има само единични методики, които понякога вместо да помагат, пречат на работата. Освен това се надяваме тези поправки, на сетне да доведат до подобряване на контрола върху предостаявне на услугите в посока подобряване на качеството, а не само да се гледа добре ли е разработена задължителната документация. Смятаме, че е добра идеята контролът да бъде текущ и на областно ниво, като това ще даде възможност да се дават и препоръки за подобряване на дейността. Също така смятаме, че АСП и РДСП трябва да се контролират от МТСП, съотно от инспектората на МТСП. Децентрализацията е европейски подход, централизирането води до връщането на една друга система.