Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година

            Съгласно чл. 5 от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и във връзка с чл. 54 от Закона за предучилищното и училищното образование Списъкът със защитените детски градини и защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.

            За защитена детска градина се определя детска градина, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или училище, които организират задължително предучилищно образование.

            За защитено училище за учениците от I до VII клас се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от I до VII клас ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния клас.

            С проекта на Решение се предлага Списъкът със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020 година да включва 71 защитени детски градини и 25 части от детски градини, от 96 населени места, от 71  общини, от 24 области, и 161 защитени училища, от 161 населени места, от 106  общини, от 26  области или общо 257 защитени институции.


Дата на откриване: 16.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари