Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

 

Предложените изменения и допълнения в Закона за тютюна и тютюневите изделия премахват държавното регулиране в сектора, в т. ч. отпадането на елементи, като квоти за производство, премиране на тютюнопроизводителите и ориентират тютюневия сектор към функционирането на пазарна основа. Целта е да се запази подпомагането единствено в контекста на политиката на ЕС за развитие на селските райони, където са пренасочени финансовите средства.

В предвидените промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия се закрива Фонд „Тютюн”, осъществяващ държавното подпомагане в сектора и се отменят разпоредбите, свързани с разпределението на квоти за производство, регулацията на изкупните цени на тютюна, премирането, както и безвъзмездното предоставяне на семена на тютюнопроизводителите. За подпомагане на тютюнопроизводителите в бъдеще се предлага да се прилага общия режим за земеделските производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители(ЗПЗП), като те ще подлежат на вписване в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП.

Предвидени са текстове, отнасящи се за: контрола на вредните вещества в цигарените изделия, лабораторните анализи, начина на докладване на данните, предоставяни ежегодно от производителите и вносителите на тютюневи изделия.


Дата на откриване: 30.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари