Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Охранител“

С проекта на Наредба се предлага приемането на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Охранител“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение от експертна комисия „Обществена сигурност и безопасност“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

С проекта на Наредба се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение. 


Дата на откриване: 18.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари