Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Графичен дизайнер“

Професията „Графичен дизайнер“ е регламентирана в професионално направление 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.).

С проекта на Наредба се предлага приемането на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Графичен дизайнер“ и се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение. 


Дата на откриване: 18.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари