Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Офис-мениджър“

Професията „Офис-мениджър“ е регламентирана в професионално направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.).

За осъществяването на професионалното образование и обучение по професията министърът на образованието и науката определя с проекта на наредба държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Офис - мениджър“.

С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, имащи право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.


Дата на откриване: 18.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 октомври 2019 г. 17:07:54 ч.
Sir Humphrey

???

Самата концепция някой да учи и да получи тапия за секретар(ка) е абсурдна.