Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси”

С предложения проект на Инструкция се правят следните изменения и допълнения:

Актуализира се наименованието на „Автоматизираната информационна система на МО и БА, оперативните и тактическите щабове“ на Комуникационна и информационна система (КИС) „ЩИТ“ на основание  заповед на министъра на отбраната № ОХ-30 от 10.01.2019 г.

Конкретизират се процесите, които командирът (началникът) на военно формирование или ръководителят на съответната структура трябва да организира и контролира, по въвеждане и актуализиране на данните в АСУ на ЧР. С изменението на чл. 10 се регламентира ежегодно запознаване на военнослужещите и цивилните служители с персоналните данни за тях, които се обработват и съхраняват в АСУ на ЧР, за проверка и актуализиране.

С тези промени се цели своевременно актуализиране на данните и недопускане на неточности при вземане на решения за развитието на служителя.


Дата на откриване: 18.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари