Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Целта на предложените промени е ценообразуването на лекарствените продукти, които се заплащат по реда на Наредба № 34 от 2005 г., да съответства на последните изменения в действащата нормативна уредба в тази сфера. Целта е да се разширят възможностите при определяне на максималната стойност на посочените лекарствени продукти, като се търси най-ниската стойност измежду предходното договаряне (в случай, че такова е проведено), най-ниската стойност, изчислена на база цена за същия лекарствен продукт по международно непатентно наименование със съответната лекарствена форма, заплащана от обществените фондове на страните, посочени в чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, и максималната стойност, договорена по реда на чл. 262, ал. 12 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Промените, които се предвиждат ще доведат до възможност за определяне на по-ниска стойност при изготвяне на спецификацията при провеждането на обществена поръчка за доставка на лекарствените продукти, заплащани със средства от държавния бюджет.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg

 


Дата на откриване: 24.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 6.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари