Обществени консултации

Проекта на Наредба сa изменени и допълнени текстове по разпоредбите, свързани с изпълнение на дейностите за предоставяне и ползване на механизма лична помощ

С проекта на Наредба сa изменени и допълнени текстове по разпоредбите, свързани с изпълнение на дейностите за предоставяне и ползване на механизма лична помощ.

С разработването и приемането на Наредбата за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ се подобрява новата правна рамка, която ясно постави фокуса върху защитата и гарантирането на правата на хората с увреждания.

Представеният нормативен акт прецизира конкретни разпоредби и оптимизира процедурите по целесъобразното осъществяване на тази асистентска подкрепа и синхронизиране с принципите и изискванията на действащото трудово и осигурително законодателство.

Очакваните резултати с приемането на проекта на Наредба са подпомагане на цялостния процес при прилагане на механизма лична помощ, което да способства за ефективното изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, осъществявана от Министерството на труда и социалната политика.


Дата на откриване: 26.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 24.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 ноември 2019 г. 00:07:33 ч.
elasmen

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

1. Неизползваните брой часове за месеца да могат да се прехвърлят в следващия месец;

2. При определяне на работния график, трудно се съчетават потребностите на потребителя и възможностите на асистента с работния график на общинската и държавна администрация, които, за да отчитат дейности, са длъжни да проверяват.  По-рентабилно е проверките да се извършват по действително подадени сигнали и оплаквания. В противен случай се създават множество  неудобства и чувството, че закона за личната помощ е създаден, за да обслужва системата, а не реалните потребности на потребителя' 

3. Потребителят да има право бда определя от какво точно се нуждае, а не общината да предоставя на всички  готов списък с примерни дейности, тъй като понякога те са неприложими за индивидуалните потребности на отделния потребител;

4. За да се улесни поолзването на асистент и заместник асистент, работодател трябва да е потребителя; Средствата да се превдат по неговата банкова сметка и той да определя на колко асистента и за какви услуги ще плаща с тях, без да надвишава определените в направлението часове /какъвто беше първоначалния замисъл на проект за Закона за личната помощ;

5. НЗОК /РЗК да покрие нуждата от здравни асистенти, като прехвърля към общината, здравния асистент или потребителя  полагащата се месечна сума за съответната клинична пътека, при строга отчетност и контрол. Така реално ще се изпълни чл. 3 (1) от Наредбата за личната помощ, даващ право на потребителя да има няколко асистенти, без затова да са нужни допълнителни средства.