Обществени консултации

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА

 

Със Закона за киберсигурност е създаден Съвет по киберсигурността, който е със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на киберсигурността към Министерския съвет. За функционирането на Съвета по киберсигурността е необходимо да бъде приет правилник за организацията и дейността му с Постановлението на Министерския съвет.

Съветът по киберсигурността ще подпомага правителството при изпълнението на неговите задачи по организацията, управлението и контрола на киберсигурността, която включва мрежова и информационна сигурност, противодействие на киберпрестъпността и киберотбрана.

Съставът на Съвета по киберсигурността включва представители на институциите, имащи пряко отношение към превенцията и противодействието на киберзаплахите и за повишаване на общото ниво на сигурност в киберпространството. Предвиденият състав, от една страна, гарантира необходимото участие на политическо равнище, а от друга страна, създава условия за оперативност в работата на Съвета.

 

Чрез приемането на правилник за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността ще се осигури функционирането му и необходимата политическа координация при разработването и изпълнението на политиката в областта на киберсигурността, което е важно условие за нейната ефективност. Съветът ще служи като постоянен политически формат за дискусия по въпросите на организацията, управлението и контрола на киберсигурността в България.

 

 

 


Дата на откриване: 28.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари