Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление е изготвен с оглед разрастване на мрежата на българските училища и в резултат на извършен анализ, при който са идентифицирани възможности за изменение на нормативната уредба, което от своя страна да доведе до подобряване на функционирането на механизма за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Целта и очакваните резултати от предложените нормативни промени са осигуряване на възможност за изпълнение на политиката, свързана с образователната дейност сред българите в чужбина, улесняване достъпът им до обучение в държавните висши училища в Република България, създаване на стимули за привличане и връщане на сънародниците ни, които живеят извън България, подобряване условията за командироването и за статута на българските преподаватели по български език и литература, българска история, музика, народни инструменти, народни танци и др. в чуждестранни средни и висши училища.

В стратегически план се очакват и положителни въздействия, свързани със засилване и укрепване на чуждестранната българистика и създаване на условия за популяризиране на българския език и култура по света.


Дата на откриване: 30.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари