Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за управление на агрохранителната верига

Общата цел на настоящия проект е да осигури прилагането на правото на Европейския съюз и националните мерки в областта на агрохранителната верига, чрез актуализиране на националната правна рамка, която да обединява цялата дейност по агрохранителната верига в нейната цялост като един непрекъснат процес.

Специфичната цел на законопроекта е да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите и прилагането на интегриран подход на контрол по цялата агрохранителна верига.

 

 

Отговорна структура:

  Дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

Email:

  IDimitrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 31.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 2.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари