Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 Министерския съвет от 2017 г.

С проекта на акт се предлагат изменения в приетата с Постановление № 219 на Министерския съвет от 05.10.2017 г. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, свързани с:

1. Промяна в реда за формиране на групите за целодневна организация на учебния ден в училищата когато броят им е две;

2. Промяна в размерите на финансирането на детските градини и училищата за работа с деца и ученици от уязвими групи.

Предложените промени са свързани с реализирането на целите на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020) за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и за повишаване на качеството на образованието и обучението.  

 


Дата на откриване: 1.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари