Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост

Предложените промени се правят с оглед синхронизиране на разпоредбите с действащите Закон за рибарството и аквакултурите, Закон за водите и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

 

Отговорна структура:

   Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Email:

   silviya.zheleva@iara.government.bg

 


Дата на откриване: 8.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари