Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“

Целта на Националната програма „Европейски научни мрежи“ е да подпомогне висшите училища и научни организации, чиито проектни предложения в схемата „Туининг“ на „Хоризонт 2020“, имат високи оценки, но не са получили финансиране поради недостиг на средства.

12 проектни предложения, координирани от български организации, са получили оценка, която е близо или над прага от 10 точки. Те ще могат да кандидатстват в МОН по програмата, която ще се изпълнява поетапно в периода 2020-2021 г. По време на първия етап ще се финансират до 25% от проектните предложения.

Чрез национално финансиране ще се помогне на българските организации да запазят изградените партньорства, като изпълнят част от заложените в проекта дейности. Така ще се постигне и изграждането на научен и административен капацитет и споделяне на добри практики, което е сред приоритетите на „Хоризонт 2020“.


Дата на откриване: 14.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари