Обществени консултации

Проект на Национална квалификационна рамка на Република България

Приемането на проект на Национална квалификационна рамка на Република България е в изпълнението на ангажимента на България съгласно Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот. ЕКР е обща европейска референтна рамка, създадена с цел осигуряване на обща европейска основа (отправна точка) за съпоставяне на отделните квалификационни нива от националните квалификационни системи. ЕКР допринася за подобряване на прозрачността и разбираемостта на квалификациите в Европа, подпомага мобилността на учащите и работещите и признаването на квалификации, стимулира осигуряването на качеството на обучението, валидирането и признаването на неформално и самостоятелно учене, както и разработването на национални квалификационни рамки. Разработването на национални квалификационни рамки, съгласно националните законодателства и практики в отделните държави, е с цел установяване на съответствие между техните национални квалификационни системи и ЕКР, чрез съотнасяне по прозрачен и разбираем начин на техните квалификационни нива към съответните нива на ЕКР. На свой ред, разработеният и предложен за обществени консултации проект на Национална квалификационна рамка (НКР) на Република България обхваща цялата образователна система и всички квалификации в нея.  

 

 

 


Дата на откриване: 7.12.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари