Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален...

 

 

Предложените промени са насочени към постигане на следните цели:

- осигуряване пълно съответствие на Наредба № 5 от 2018 г. с правно обвързващите актове на Европейския съюз за биологичното производство и етикетиране на биологични продукти;

- повишаване на ефективността на надзора върху контролиращите лица, в съответствие с препоръките на Европейската комисия и Европейската сметна палата;

- отразяване в Наредба № 5 от 2018 г. на правилата на Закона за прилагане на Общата организация на пазара на земеделски продукти на Европейския съюз, включително чрез изпълнение на законовите делегации;

- създаване на възможности за подпомагането на операторите в система на контрол по Програмата за развитие на селските райони;

- подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с браншовите организации в сектора.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Биологично производство“, МЗХГ                   

 Електронен адрес:

 YTodorova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 16.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари