Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

Проектът на закон предвижда отпадане на регулаторните режими по глава втора от Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, които се администрират от Министерство на културата.

В резултат на приемането на проекта се очаква икономическите условия за българските предприятия, осъществяващи дейност по производство на оптични дискове със запис, да се изравнята с тези на конкурентите им на територията на Европейския съюз, като по този начин се увеличи интереса към офертите на българсикте производители, в т. ч. от български и от чуждестранни възложители.


Дата на откриване: 20.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 20.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари