Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

С проекта се цели привеждането на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) в съответствие с последните изменения и допълнения на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г. и бр. 79 от 08.10.2019 г.), както и прецизирането на непълноти/неточности в настоящата редакция на акта и премахването на разпоредби, създаващи възможност за извършване на злоупотреби, установени при отчитане на постигнатите резултати от работата на електроенергийната система и пазара на електрическа енергия за периода след последните изменения на ПТЕЕ (обн. ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г. и бр. 35 от 30.04.2019 г.). В резултат на приемането на проекта се очаква увеличение на ликвидността на организирания борсов пазар, а оттам и на неговата атрактивност и стабилност. Регламентирането на ясни условия и правила за участие ще повиши доверието на всички търговски участници в пазара на електрическа енергия и ще доведе до подобряване на работата му.

 


Дата на откриване: 20.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 20.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 ноември 2019 г. 12:13:25 ч.
Евдокия Капзамалова

Роля

Фонда за сигурност на електроенергийната  система придобива нова роля, което изисква предлагането на изменения и допълнения на изискванията и правата на доставчика и пр. Това не бива да бъде пренебрегнато.