Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътре

С направените изменения и допълнения в проекта на инструкция се цели привеждането й в съответствие с разпоредбата на чл. 151, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), като се предвижда индивидуален идентификационен номер да се използва и от пряко ангажираните полицейски органи, които изпълняват служебните си задължения в униформено или работно облекло при изпълнение на дейностите по чл. 89, ал. 1 от ЗМВР.


Дата на откриване: 26.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари