Обществени консултации

Проект Наредба за придобиване на квалификация по професия „Ресторантьор“

С проекта на наредба се предлага приемане на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Ресторантьор“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.


Дата на откриване: 26.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари