Обществени консултации

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

С предлаганите изменения и допълнения в Закона за закрила и развитие на културата се цели привеждането на услуга 1605  "Регистриране на културни организации и институти" в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, като се определви срок за отстраняване на нередовности на заявленията за вписване в регистъра на културните организации, съобразен с разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗОАРАКСД.

За бележки и предложения е-mail: d.neykova@mc.government.bg

 


Дата на откриване: 3.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 3.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 декември 2019 г. 12:15:09 ч.
ПавелДеспотов

Допълнение в Преходните и заключителните разпоредби на закона за закрила и развитие на културата

В главата Преходни заключителни разпоредби на закона за развитие на културата трябва да бъдезаписано следното: в член 150 на Закона за културното наследство относно организациите свързани с опазване на културното наследство трябва да се добави пояснението за това какви са те, което е дадено в закона за закрила и развитие на културата - държавни, общински и частни. Това е много важно, защото Закона за културното наследство е само част от законовата рамка за закрила и развитие на културата.