Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за разкриване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „ЦКОДУХЗ“ в гр. Бургас

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/ е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, със специфични функции, отговарящи на актуалните потребности на децата.  Това е нов вид лечебно заведение, регламентирано през 2015 г., за да задоволи потребностите на децата с увреждания от комплексни грижи, без те да бъдат институционализирани, в изпълнение на националната политика по деинституционализация. В тези лечебни заведения, за разлика от ДМСГД, максималният срок за престой на децата ще е до 6 м. за рехабилитация и до 3 м. за лечение, като по този начин няма да се допусне институционализирането на деца. Това изрично е заложено в приетия от Министерски съвет през 2016 г. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Адрес за изпращане на становища и предложения: atemelkova@mh.government.bg


Дата на откриване: 6.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 4.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари