Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба №4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Във връзка с осигуряване на предвиденото увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти в институциите по смисъла на чл. 1 от Наредба  № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г., изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., изм., бр. 8 от 2019 г.) с не по-малко от 17% от 01.01.2020 г. Министерството на образованието и науката е разработило проект на Наредба за изменение и допълнение на горепосочената Наредба.

С проекта на акт се предвижда минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти да се увеличат с не по-малко от 17%.

Проектът е разработен въз основа на поетите ангажименти на правителството за поетапно повишаване възнагражденията на педагогическите специалисти, като до края на четиригодишния мандат на управление заплатите трябва да бъдат удвоени. Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване недостига на педагогически специалисти и мотивиране на младите хора да изберат учителската професия.


Дата на откриване: 5.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 6.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари