Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО

Със Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Тези случаи на освобождаване произтичат от Директива 2011/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директива RoHS-2), Приложения III и IV. Случаите на освобождаване се предоставят от Европейската комисия за определен срок, който дава възможност на индустрията да продължи да използва определено опасно вещество, което не е разрешено, докато бъдат разработени надеждни заместители – вещества или технологии.

Настоящият проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. произтича от публикуването на нови 2 делегирани директиви на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на Директива RoHS-2 и необходимостта от транспонирането им в националното законодателство.


Дата на откриване: 5.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари